Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร       เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางอาภัสสร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ
กลุ่มประชาสัมพันธ์
เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมแสดง
ความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร
ครบรอบ 46 ปี
พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์
โดยมี ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เป็นผู้รับมอบ
ณ กรมวิชาการเกษตร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional