Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561         เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกษียณอายุราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561
  เข้าร่วมพิธีประกาศ​เกียรติคุณ​ผู้เกษียณ​อายุราชการ​ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​
  ประจำปี 2561
โดยได้รับเกียรติจาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
  เกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
  ณ โรงแรมริชมอนด์ (รัตนาธิเบศร์)​ กรุงเทพ​ฯ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional