Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ร่วมติดตามคณะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     และนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมให้การต้อนรับ
     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
     (คสช.) พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร
     โดยเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
     ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะ
แปลงรวม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าคลองลำเลียง -
     ละอุ่น" และพบปะประชาชน
ณ หอประชุมพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)
     ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง 
           ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ 
     ต.บางลึก อ.เมือง
จ.ชุมพร
โดยเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
     หรืออยู่อาศัยพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ และพิธีมอบหนังสือ
     แสดงโครงการป่าชุมชน ให้ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ "ด้วยพระเมตตา
     บารมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น" โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ และสะพานไม้เคี่ยม

 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional