Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ร่วมติดตามคณะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     และนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมให้การต้อนรับ
     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
     (คสช.) พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร
     โดยเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
     ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะ
แปลงรวม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าคลองลำเลียง -
     ละอุ่น" และพบปะประชาชน
ณ หอประชุมพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)
     ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง 
           ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ 
     ต.บางลึก อ.เมือง
จ.ชุมพร
โดยเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
     หรืออยู่อาศัยพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ และพิธีมอบหนังสือ
     แสดงโครงการป่าชุมชน ให้ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ "ด้วยพระเมตตา
     บารมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น" โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ และสะพานไม้เคี่ยม

 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional