Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สุราษฎร์ธานี     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
โดยร่วมประชุมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนะนำแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวอัจจิมา
พิณแช่ม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยข้าราชการและ
พนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ
     ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเป็นสิริมงคล
แก่สำนักงานฯ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional