Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับบุคลากรในส่วนกลาง    เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการ
สวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง
หลักสูตร การทำกระเป๋าหนังขนาด 4 นิ้ว และการทำขนมผกากรอง

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในวิชาชีพเสริม เพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว อันจะนำไปสู่ครอบครัวที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional