Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3
เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional