Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561        เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาความรู้
   ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561 หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เจาะลึกการวางแผน
   งานสอบบัญชีสหกรณ์
ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค 
   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional