Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์        เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
   สหกรณ์
ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
   ในโอกาสลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามการดำเนินงาน
   ในพื้นที่บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร และเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนา
   พิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่
   ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
   ณ ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี แม่น้ำพิจิตร หมู่ที่ 4 ต.ย่านขาว อ.เมือง จ.พิจิตร 
        พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
    และผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด
ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดง
    นิทรรศการ บึงบอระเพ็ด พร้อมทั้งเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ และตลาดวัฒนธรรม
    เมืองสี่แคว ณ ถนนคนเดิน ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional