Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


คณะผู้บริหาร กตส. นำเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 61 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล       เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
 บัญชีสหกรณ์
นำ พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง ครูบัญชีจากจังหวัดชัยนาท
 ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี
 2561 ชนะเลิศระดับประเทศ
ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเจ้า
 อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในการเสด็จพระราชดำเนิน
 ในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ณ พลับพลาที่ประทับ
 มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional