Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 66 ปี    เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 66 ปี โดยได้รับเกียรติจากดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ
ดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสงฆ์ การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และการมอบรางวัล "ขจรจบกิตติคุณ”แก่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะสหกรณ์
แห่งแรกของประเทศไทย ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2459 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 102 ปี
เพื่อเป็นตัวอย่างของสหกรณ์ที่ยึดมั่นตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ในการช่วยเหลือและยก
ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้นและสร้างคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional