Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
พร้อมด้วยนายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 10 นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจแพปลาชุมชน -
ธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย เพื่อมอบโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชาวจังหวัดเพชรบุรี
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมธนาคารปูม้าและสินค้าประชารัฐในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม
ณ วิสาหกิจแพปลาชุมชน - ธนาคารปูม้า แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional