Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จ.หนองคาย     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าสักการะหลวงพ่อพระใส
และทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional