Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ       เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬโดยมี นายกรกต
  ธำรงวงศ์สวัสดิ์ และนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
  ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ ผู้อำนวยการ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ ครูบัญชี
  เกษตรกรอาสา และแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
  ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมปลูกต้นสิรินธรวัลลี ซึ่งเป็นต้นไม้
  ประจำจังหวัดบึงกาฬ อีกด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional