Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. เข้าเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พร้อมด้วยนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลาย
ความหนาว"
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และมอบความสุข
ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional