Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ”       เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่อง
"การขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่
สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก
โดยมี นายลักษณ์
วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิวัฒน์
ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
       ในโอกาสนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะ
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
มีความเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลาง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่
ในการจัดหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเกษตร
ทำให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional