Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เป็นประธานเปิดโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2561          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจ
  พอเพียง" ประจำปี 2561
สำหรับนักเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
  พร้อมกันนี้ ได้สบทบทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านอมพาย และทุนการศึกษา
  แก่นักเรียนที่ทำบัญชีดีเด่น จำนวน 8 รางวัล ณ โรงเรียนบ้านอมพาย อ.แม่สะเรียง 
  จ.แม่ฮ่องสอน

 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional