Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย
นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมพิธี
บำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งจัดโดยองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์การสะพานปลา การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ บริเวณพื้นที่ตลาด อ.ต.ก.ด้านทิศตะวันตก (ข้างศูนย์ศิลปาชีพ)


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional