Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การขับเคลื่อนThailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การขับเคลื่อน Thailand
4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”
พร้อมกันนี้ ภายในงาน
ยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการนวัตกรรม หัวข้อ "เกษตรศาสตร์ รวมพลังขับเคลื่อน
Thailand 4.0” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นำโดย นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟัง ณ อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional