Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2559 และซักซ้อมการปฏิบัติงานปี 2560     เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2559 และซักซ้อมการปฏิบัติงานปี 2560 สำหรับบุคลากร
ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
โดยมี นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมบุศยรินทร์
จังหวัดหนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional