Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (16 พ.ค. 2559)
สตส.ชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (16 พ.ค. 2559)
สตส.กำแพงเพชร ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (16 พ.ค. 2559)
สตส.สุรินทร์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (13 พ.ค. 2559)
คณะผู้บริหาร กตส. และครูบัญชีจากทั่วประเทศ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา (13 พ.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2559 (13 พ.ค. 2559)
สตส.กทม. ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (13 พ.ค. 2559)
รตส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (13 พ.ค. 2559)
สตส.หนองคาย จัดโครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (13 พ.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (13 พ.ค. 2559)
สตส.ตาก ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (13 พ.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (13 พ.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี หลักสูตร "บัญชีแก้จน… บัญชีชี้ทางรวย" (13 พ.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 (12 พ.ค. 2559)
สตส.สระแก้ว ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (12 พ.ค. 2559)
สตส.นราธิวาส ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (12 พ.ค. 2559)
สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล (12 พ.ค. 2559)
สตส.สมุทรปราการ จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (12 พ.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (12 พ.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (12 พ.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional