Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่ 3 (17 พ.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี จัดอบรมโปรแกรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด (17 พ.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี จัดกิจกรรมในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร (17 พ.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรตามโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จ.ศรีสะเกษ (17 พ.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี แก่เยาวชนโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร (17 พ.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ออกหน่วยบริการด้านบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 (17 พ.ค. 2559)
สตท.9 ร่วมกับ สตส.ตรัง ลงพื้นที่ตรวจนับสินค้าของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด จ.ตรัง (17 พ.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 3/2559 (17 พ.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2559 (17 พ.ค. 2559)
สตส.พัทลุง สอนแนะการจัดทำบัญชี ตามโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (17 พ.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (16 พ.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (16 พ.ค. 2559)
สตส.พัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่3/2559 จังหวัดพัทลุง (16 พ.ค. 2559)
สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (16 พ.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ต่อยอดภูมิปัญญาเกษตรกร เปิดฐานเรียนรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (16 พ.ค. 2559)
สตท.4 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 5/2559 (16 พ.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จำกัด (16 พ.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ รุ่นที่ 3 (16 พ.ค. 2559)
สตส.สมุทรปราการ จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี” ปี 2559 (16 พ.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (16 พ.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional