Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ขอนแก่น ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (18 พ.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองนกเขียน จำกัด (18 พ.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี ประชาสัมพันธ์พันธกิจกรมตรวจฯ ผ่าน สวท.ชลบุรี (18 พ.ค. 2559)
สตส.ระนอง จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (18 พ.ค. 2559)
สผค.จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา (18 พ.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2559 (18 พ.ค. 2559)
สตส.สมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”ปี 2559 รุ่นที่ 3 และ 4 (18 พ.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ประจำปี 2558 สหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราอำเภอกระนวน จำกัด (18 พ.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (18 พ.ค. 2559)
สตส.ชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "เที่ยวงานวิถีเกษตร" จ.ชัยภูมิ (18 พ.ค. 2559)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า (รุ่นที่ 2)” (18 พ.ค. 2559)
สตส.สระแก้ว จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” (18 พ.ค. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (17 พ.ค. 2559)
สตส.ระนอง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ปี 2559 (17 พ.ค. 2559)
สตท.4 จัดประชุมหัวหน้า สตส.ในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2559 (17 พ.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น เข้าสังเกตการณ์การจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 (17 พ.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี (17 พ.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (17 พ.ค. 2559)
สตส.สมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนปี 2559 (17 พ.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมให้ความรู้ด้านระบบบัญชีสหกรณ์ในงานปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 (17 พ.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional