Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.อุบลราชธานี เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (19 พ.ค. 2559)
สตท.2 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2559 (19 พ.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอบ้านไผ่ จำกัด ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ (19 พ.ค. 2559)
สตส.ตราด ร่วมติดตามงานในพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 (19 พ.ค. 2559)
สตส.เชียงราย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (19 พ.ค. 2559)
สตส.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชาติ พ.ศ. 2559 (19 พ.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 (19 พ.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น เข้าสอบทานหนี้ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด อ.เมือง (19 พ.ค. 2559)
สตส.นครนายก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (19 พ.ค. 2559)
สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย (19 พ.ค. 2559)
สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดเลย (19 พ.ค. 2559)
สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (19 พ.ค. 2559)
อตส.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สวก. (19 พ.ค. 2559)
กตส. จัดประชุมผู้บริหารส่วนกลาง (19 พ.ค. 2559)
สตส.อำนาจเจริญ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (18 พ.ค. 2559)
กตส. ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด. บ้านตาเอ็มจังหวัดอุบลราชธานี (18 พ.ค. 2559)
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (18 พ.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมหารือการยกระดับชั้นสหกรณ์ตามเป้าหมายในระดับจังหวัด (18 พ.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) (18 พ.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเมืองศรีสะเกษ (18 พ.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional