Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (23 พ.ค. 2559)
สตส.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า ปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อป่าและน้ำของเรา” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (23 พ.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมสอนแนะการบันทึกบัญชี โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร (23 พ.ค. 2559)
สตท.4 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559" (23 พ.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ปี 2559 (23 พ.ค. 2559)
สตส.พะเยา จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559" (23 พ.ค. 2559)
สตส.นครนายก ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก" (23 พ.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (23 พ.ค. 2559)
สตส.ยโสธร ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 (23 พ.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2559 (23 พ.ค. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (23 พ.ค. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (23 พ.ค. 2559)
สตส.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น ”โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ” (23 พ.ค. 2559)
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 พ.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2559 (23 พ.ค. 2559)
สตส.ยโสธร จัดโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 (23 พ.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 3 (23 พ.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 (23 พ.ค. 2559)
สตส.ยโสธร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสถาบันการเงินชุมชนตำบลศรีฐาน จำกัด (23 พ.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จำกัด (23 พ.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional