Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) (25 พ.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด (25 พ.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ (คทช.จังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 3 (25 พ.ค. 2559)
กตส. ลงพื้นที่ประเมินกระบวนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ณ สตส.ชลบุรี (25 พ.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี จัดโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการเงินการบัญชี (25 พ.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (25 พ.ค. 2559)
สตส.สระแก้ว จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (25 พ.ค. 2559)
สตส.กาญจนบุรี ตรวจสอบและกำกับติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ (25 พ.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559 (25 พ.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559 (24 พ.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี เป็นวิทยากรบรรยายโครงการการประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 2559)
สตส.ระนอง จัดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเพียงหลวง 15 บ้านรังแตน (24 พ.ค. 2559)
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3 (24 พ.ค. 2559)
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน (24 พ.ค. 2559)
กตส. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (24 พ.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ณ สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด (24 พ.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 และ 5 (24 พ.ค. 2559)
สตท.8 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 2559)
สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (24 พ.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559” (24 พ.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional