Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตท.6 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (27 พ.ค. 2559)
กตส.จัดประชุมบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี (27 พ.ค. 2559)
สตส.สระบุรี สอนแนะบัญชีในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 (27 พ.ค. 2559)
สตท.9 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สตส.ตรัง ลงพื้นที่ตรวจนับสินค้าของสหกรณ์ (27 พ.ค. 2559)
สตส.กาฬสินธุ์ จัดพิธีปิดโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" รุ่นที่ 3 (27 พ.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) (27 พ.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (27 พ.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสะเมิงเหนือ จำกัด (27 พ.ค. 2559)
สตส.ยโสธร จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน... รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559 (26 พ.ค. 2559)
สตท.9 จัดกิจกรรม "Mindfulness กับการพัฒนาศักยภาพตนเองและการประยุกต์ใช้” ตามโครงการเสริมสร้างทีมงานคุณภาพฯ (26 พ.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) (26 พ.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก จัดกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (26 พ.ค. 2559)
สตท.9 จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (26 พ.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 4 (26 พ.ค. 2559)
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (25 พ.ค. 2559)
สตส.นครศรีธรรมราช สอนแนะบัญชีในโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4 (25 พ.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2559 (25 พ.ค. 2559)
สตส.หนองคาย ลงพื้นที่กำกับสอนแนะการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (25 พ.ค. 2559)
สตท.9 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในผลผลิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559 (25 พ.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 (25 พ.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional