Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
สตท.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพ ในพื้นที่ สตท.6 (29 ส.ค. 2562)
สตท.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับภาค เรื่อง "การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และศูนย์เครือข่าย” (28 ส.ค. 2562)
สตท.9 ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย กษ. ในพื้นที่ จ.สงขลาพัทลุง และสตูล (27 ส.ค. 2562)
สตส.สระบุรี ร่วมต้อนรับ รมช.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่ จ.สระบุรี (26 ส.ค. 2562)
สตท.2 จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) ประจําศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร(ศพก.) ระดับภาค (26 ส.ค. 2562)
อตส.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการปีงบประมาณ 2563 (26 ส.ค. 2562)
รตส.เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 และแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 (26 ส.ค. 2562)
รตส.เปิดอบรมการพัฒนาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 62 เรื่อง เทคนิคการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์และเทคนิคการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร (23 ส.ค. 2562)
อตส.เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) (23 ส.ค. 2562)
รตส.เป็นประธานการสัมมนา เรื่อง การสร้างเครือข่ายครูบัญชี (21 ส.ค. 2562)
กตส.ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (20 ส.ค. 2562)
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น (20 ส.ค. 2562)
สตท.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) ประจำ ศพก.และศูนย์เครือข่าย (20 ส.ค. 2562)
กตส.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงาน ปปง. (19 ส.ค. 2562)
กตส.จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562 (19 ส.ค. 2562)
กตส.เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง (16 ส.ค. 2562)
อตส. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ "nbt มีคำตอบ” (16 ส.ค. 2562)
กตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สระบุรี (15 ส.ค. 2562)
กตส.จัดประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 (15 ส.ค. 2562)
รตส. เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคนศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer ปี 2562 (15 ส.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional