Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ตราด เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 7/2559 (19 ก.ย. 2559)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมตรวจรับรองผลการเบิกจ่ายเงินโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ ปี 2558/2559 (19 ก.ย. 2559)
สตส.เชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (19 ก.ย. 2559)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเปิดธนาคารข้าวสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด และศูนย์เรียนรู้ธุรกิจพอเพียงฯ (19 ก.ย. 2559)
สตส.นครราชสีมา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (19 ก.ย. 2559)
อตส. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่สหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.1 (19 ก.ย. 2559)
สตส.เชียงราย จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2559 (19 ก.ย. 2559)
สบก. จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 2/2559 (19 ก.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแก่นฝาง อ.บ้านฝาง และกลุ่มวิสาหกิจรวบรวมอ้อยบ้านวังยาว อ.โนนศิลา (16 ก.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (16 ก.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังม่วงร่วมใจสามัคคี จำกัด (16 ก.ย. 2559)
สตท.4 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 9/2559 (15 ก.ย. 2559)
กตส.จัดอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน หลักสูตรที่ 4 เรื่อง วินิจฉัยปัญหาการสอบบัญชีและการเขียนรายงาน (15 ก.ย. 2559)
สตส.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 3 (15 ก.ย. 2559)
สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมซักซ้อมการทำงานกับสหกรณ์บ้านมั่นคง (เครือข่ายเมือง) จ.สมุทรปราการ (15 ก.ย. 2559)
อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 (15 ก.ย. 2559)
สตส.นครสวรรค์ ร่วมสอนแนะบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (15 ก.ย. 2559)
คณะวิเทศสัญจร จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ณ สตส.ชุมพร (14 ก.ย. 2559)
สตส.สมทุรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2559 (14 ก.ย. 2559)
สตส.สมุทรปราการ จัดประชุมสำนักงานฯ วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 (14 ก.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional