Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตท.4 ลงพื้นที่ สตส.มุกดาหาร เพื่อติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ (7 มิ.ย. 2559)
กตส. ร่วมโครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” (7 มิ.ย. 2559)
สตส.สระบุรี สอนแนะบัญชีในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร”ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 (7 มิ.ย. 2559)
สบก. จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 2/2559 (7 มิ.ย. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด (7 มิ.ย. 2559)
สตส. ขอนแก่น จัดอบรมโครงการบันทึกบัญชีสร้างความเข้มแข็งในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2559 (6 มิ.ย. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด (6 มิ.ย. 2559)
สตส.ชัยภูมิ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2559 ครั้งที่ 7/2559 (6 มิ.ย. 2559)
สตท.4 จัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.4 ครั้งที่ 6/2559 (6 มิ.ย. 2559)
สตส. ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด (6 มิ.ย. 2559)
สตท.4 จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ (6 มิ.ย. 2559)
กตส. ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (6 มิ.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ายอำเภอหนองเรือ จำกัด (6 มิ.ย. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชี โครงการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559 (6 มิ.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2559 (6 มิ.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหนองแปนร่วมใจพัฒนา จำกัด (3 มิ.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารฯ (3 มิ.ย. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559 (3 มิ.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ ปี 2558/2559 รุ่นที่ 5 (3 มิ.ย. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง" (3 มิ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional