Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนา "จรรยาบรรณผู้สอบบัญชีสหกรณ์” (14 มิ.ย. 2559)
กปร.จัดอบรม "การจัดทำบัญชีครัวเรือน” ในนิทรรศการ"เรียนรู้การทรงงานด้านปศุสัตว์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี” ณ กรมปศุสัตว์ (14 มิ.ย. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (14 มิ.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รุ่นที่ 3) (14 มิ.ย. 2559)
อตส.ลงพื้นที่พบปะกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ สตท.6 (13 มิ.ย. 2559)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” (13 มิ.ย. 2559)
สตส.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี (13 มิ.ย. 2559)
สผค. ลงพื้นที่ประเมินกระบวนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ณ สตท.4 (13 มิ.ย. 2559)
สตส.ชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงานและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.ชัยภูมิ (13 มิ.ย. 2559)
สตท.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลสัมฤทธิ์สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ในพื้นที่จ.นครราชสีมา (13 มิ.ย. 2559)
สตส.ยะลา ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (13 มิ.ย. 2559)
สตส.ยโสธร ร่วมประชุมรับทราบปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ (13 มิ.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” (13 มิ.ย. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (13 มิ.ย. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมติดตามโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (13 มิ.ย. 2559)
สตส.ตราด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการการทำบัญชีครัวเรือน (13 มิ.ย. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” (13 มิ.ย. 2559)
สตส.ยโสธร จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” (13 มิ.ย. 2559)
กตส.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 114 (13 มิ.ย. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมและชี้แจงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี (13 มิ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional