Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 (17 มิ.ย. 2559)
สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด (17 มิ.ย. 2559)
สตท.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลสัมฤทธิ์สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ (17 มิ.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่แนะนำและติดตามการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ (17 มิ.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 4/2559 (17 มิ.ย. 2559)
สตท.2 และ สตส.ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะทูตานุทูต จากนานาประเทศ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17 มิ.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) มหกรรมนาแปลงใหญ่ (17 มิ.ย. 2559)
สตส.เชียงราย จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (17 มิ.ย. 2559)
รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (16 มิ.ย. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม (16 มิ.ย. 2559)
สตส.นครนายก ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 9 (16 มิ.ย. 2559)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมโครงการจัดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ จ.อุทัยธานี (16 มิ.ย. 2559)
สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (16 มิ.ย. 2559)
สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 /2559 (16 มิ.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (16 มิ.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2559 (16 มิ.ย. 2559)
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช (16 มิ.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก (16 มิ.ย. 2559)
สตส.ชลบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีและโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (Smart Acc) (16 มิ.ย. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจร (16 มิ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional