Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
รตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จ.สงขลา (20 มิ.ย. 2559)
สตส.ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการ "เศรษฐกิจพอเพียง” (20 มิ.ย. 2559)
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (20 มิ.ย. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชี "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.” (20 มิ.ย. 2559)
สตส.นครนายก จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” รุ่นที่ 3 (20 มิ.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด (20 มิ.ย. 2559)
สตส.ยโสธร เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (20 มิ.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (20 มิ.ย. 2559)
สตส.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (20 มิ.ย. 2559)
รตส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 (20 มิ.ย. 2559)
สตส.นครนายก ร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (17 มิ.ย. 2559)
สตส.ตาก จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 (17 มิ.ย. 2559)
รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 (17 มิ.ย. 2559)
สตท.5 จัดกิจกรรม 5 ส. (17 มิ.ย. 2559)
สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (17 มิ.ย. 2559)
สตส.ยโสธร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (17 มิ.ย. 2559)
สตส. ยโสธร ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดตั้งและขยายผลองค์ความรู้แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (17 มิ.ย. 2559)
สตส. พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” รุ่นที่ 4 (17 มิ.ย. 2559)
สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด (17 มิ.ย. 2559)
สตส.สระบุรี จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) (17 มิ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional