Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.อุดรธานี เข้าร่วมบูรณาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนใน จ.อุดรธานี (24 มิ.ย. 2559)
สตส. หนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการประมงอาสา ประจำปี 2559 (23 มิ.ย. 2559)
สตส.สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้นำ” (23 มิ.ย. 2559)
สตส.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมครูบัญชีอาสา ครั้งที่ 3/2559 (23 มิ.ย. 2559)
สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 (23 มิ.ย. 2559)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี (22 มิ.ย. 2559)
สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร (22 มิ.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (22 มิ.ย. 2559)
สตส.นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (22 มิ.ย. 2559)
สตส.ตราด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (22 มิ.ย. 2559)
สตส.จันทบุรี ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ (22 มิ.ย. 2559)
สตส.ตราด ร่วมถ่ายทอดความรู้วิชาการด้านบัญชี ในการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (22 มิ.ย. 2559)
กตส. จัดประชุมซักซ้อมการชี้แจงคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 (21 มิ.ย. 2559)
สตส.สระแก้ว จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (21 มิ.ย. 2559)
สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ ในพื้นที่ สตส.ยโสธร และ สตส.กาฬสินธุ์ (21 มิ.ย. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการติดตามผลการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (21 มิ.ย. 2559)
สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กษ. และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 3/2559 (21 มิ.ย. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมเกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร จ.ชลบุรี (20 มิ.ย. 2559)
สตท.4 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 6/2559 (20 มิ.ย. 2559)
สตส.จันทบุรี ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีตามโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” (20 มิ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional