Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.สมุทรปราการ ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ (28 มิ.ย. 2559)
อตส. ตอบข้อหารือด้านการเงินการบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (28 มิ.ย. 2559)
สตส.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (28 มิ.ย. 2559)
สตส.ยะลา ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (27 มิ.ย. 2559)
สตส.ปทุมธานี ร่วมจัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559 (27 มิ.ย. 2559)
สตส.ยะลา ร่วมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ (27 มิ.ย. 2559)
สตส.ภูเก็ต ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก (27 มิ.ย. 2559)
สตส.กำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 (24 มิ.ย. 2559)
สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (24 มิ.ย. 2559)
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (24 มิ.ย. 2559)
สตส.พะเยา เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จ.พะเยา (24 มิ.ย. 2559)
สตส.แพร่ ร่วมถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีตามโครงการ"เสริมพลังบวก สร้างพลังใจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต” (24 มิ.ย. 2559)
สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อบริหารจัดการของสหกรณ์ (24 มิ.ย. 2559)
สตส.สระบุรี สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.สระบุรี (24 มิ.ย. 2559)
สตส.ระนอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง (24 มิ.ย. 2559)
สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ (24 มิ.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 (24 มิ.ย. 2559)
สตส.อุดรธานี ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 (24 มิ.ย. 2559)
อตส. ลงพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (24 มิ.ย. 2559)
สตส.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิดแพรกหนามแดง จำกัด (24 มิ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional