Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2559 (29 มิ.ย. 2559)
สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานของ สตส.ในพื้นที่ (29 มิ.ย. 2559)
สตส.ระนอง ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559 (29 มิ.ย. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2559 (29 มิ.ย. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมพิจารณาคำขอกู้ของกลุ่มเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (29 มิ.ย. 2559)
อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี ณ สตท.3 (29 มิ.ย. 2559)
สตท.4 จัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 7/2559 (29 มิ.ย. 2559)
สตท.9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 สู่การปฏิบัติงานตาม Road MAP ปี 2560 (29 มิ.ย. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (29 มิ.ย. 2559)
สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 อ.ดอนพุด (29 มิ.ย. 2559)
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด จัดพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี (28 มิ.ย. 2559)
สตส.ราชบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรราชบุรี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 (Field Day) (28 มิ.ย. 2559)
กตส.ร่วมงานแถลงข่าว กรมประมงขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ "น้ำ (ใจ) มา ชาวประชาเป็นสุข” (28 มิ.ย. 2559)
สตส. นครนายก ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (28 มิ.ย. 2559)
สตส.สระแก้ว เข้าติดตามตรวจเยี่ยม รร.ตชด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28 มิ.ย. 2559)
สตส.จันทบุรี ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ตามโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ 4) (28 มิ.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาสาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 (28 มิ.ย. 2559)
สตส.สุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (28 มิ.ย. 2559)
สตส.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กษ. แบบเบ็ดเสร็จ (28 มิ.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (28 มิ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional