Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2559 (23 ก.ย. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม (23 ก.ย. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบัญชีชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความพึงพอใจวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง (23 ก.ย. 2559)
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชีฯ” (22 ก.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น อบรมให้ความรู้การทำบัญชี แก่เกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2558 (22 ก.ย. 2559)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 90 ปี (21 ก.ย. 2559)
กตส. ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สตส.ขอนแก่น (21 ก.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559 (21 ก.ย. 2559)
ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ ติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2559 (21 ก.ย. 2559)
สตส.ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูบัญชี” (21 ก.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดบึงกาฬ (21 ก.ย. 2559)
กษ. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 (20 ก.ย. 2559)
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการ คลินิกบัญชี ในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ” ครั้งที่ 12 (20 ก.ย. 2559)
สตท.8 จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ปี 2560 (20 ก.ย. 2559)
สตส.อุทัยธานี เป็นวิทยากรโครงการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ทำบัญชีสหกรณ์” (20 ก.ย. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2559 (20 ก.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (20 ก.ย. 2559)
กตส.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 3/2559 (20 ก.ย. 2559)
อตส. มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2560 แก่บุคลากรในพื้นที่ สตท.3 (19 ก.ย. 2559)
สตส.เชียงราย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูแม่จัน จำกัด (19 ก.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional