Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 อำเภอพระพุทธบาท (5 ก.ค. 2559)
สตส. ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อำเภอชุมแพ และอำเภอบ้านไผ่ (4 ก.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2559 (4 ก.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอเวียงเก่า (4 ก.ค. 2559)
กตส. ลงพื้นที่ สตส.หนองคาย และสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด จ.หนองคาย (4 ก.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ อ.บ้านแฮด (4 ก.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (4 ก.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อำเภอแวงใหญ่ (4 ก.ค. 2559)
สตส. นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานเกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว ครั้งที่ 5 (1 ก.ค. 2559)
สตส. ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (1 ก.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5/2559 (1 ก.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อ.หนองสองห้อง (1 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ในพื้นที่ตรวจราชการที่ 11 (1 ก.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น อบรมสอนแนะการทำบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 อำเภอซำสูง (30 มิ.ย. 2559)
สตส.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการทำบัญชีต้นกล้า โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ (30 มิ.ย. 2559)
สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (30 มิ.ย. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.โนนศิลา (30 มิ.ย. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน "รู้จักออมแต่เยาว์วัยเมื่อเติบใหญ่ มีทุนสร้างครอบครัวมั่นคง" ปี 2559 (30 มิ.ย. 2559)
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 (30 มิ.ย. 2559)
สตส.พะเยา ส่งเสริมความรู้ทางบัญชี ในโครงการพระราชดำริและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรฯ (30 มิ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional