Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร้บการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (10 ก.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (8 ก.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร้บการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (8 ก.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (30 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (30 มิ.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (26 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (12 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง คำสั่งปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ และคำสั่งปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (10 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (8 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น (8 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล (8 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (5 มิ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ ระบายสี รอบชิงชนะเลิศ (การวาดภาพสด) ในการประกวดวาดภาพ ระบายสี (29 พ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (29 พ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนะศึกษา (15 พ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมปศุสัตว์ จำนวน 2 ตำแหน่ง (12 พ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กรมการข้าว จำนวน 1 ตำแหน่ง (12 พ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (6 มี.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (26 ก.พ. 2558)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (26 ก.พ. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional