Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
ประกาศ คำสั่ง เลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (9 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (6 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ (23 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ (23 ก.ย. 2558)
ประกาศ ขอบเขตของงาน (TOR)การจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (22 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องข้อกำหนดการศึกษา (Term Reference) จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง) เพิ่มเติม (17 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา (11 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (28 ส.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (28 ส.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (27 ส.ค. 2558)
ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน) (24 ส.ค. 2558)
ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นายมงคล พวงศรี) (24 ส.ค. 2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (21 ส.ค. 2558)
ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสุนันทา เทพสาร) (21 ส.ค. 2558)
ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวรัชนี วิชชุลดา) (19 ส.ค. 2558)
ประกาศเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง) (19 ส.ค. 2558)
ประกาศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ) (17 ส.ค. 2558)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ขั้นตอนที่ 1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (11 ส.ค. 2558)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ขั้นตอนที่ 1) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) (11 ส.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional