Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (11 ก.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 (11 ก.ค. 2559)
สตส.นครนายก ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (11 ก.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559 (8 ก.ค. 2559)
สตส.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหา สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัด (8 ก.ค. 2559)
สตส.เชียงราย จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (8 ก.ค. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจเข้มสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เร่งพัฒนาภาคสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (8 ก.ค. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559 (8 ก.ค. 2559)
สตส.ระยอง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (8 ก.ค. 2559)
ผอ.สตท.4 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 (8 ก.ค. 2559)
สตส.ชัยภูมิ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (7 ก.ค. 2559)
สตท.6 ร่วมดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอก สกก.คณฑีพัฒนา จำกัด จ.กำแพงเพชร (7 ก.ค. 2559)
สตส.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด (7 ก.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 (7 ก.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (7 ก.ค. 2559)
สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2559 (7 ก.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (7 ก.ค. 2559)
กตส.จัดสัมมนา เรื่อง การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในยุคดิจิตัล (7 ก.ค. 2559)
กตส. ร่วมงานแถลงข่าว "กรมหม่อนไหม สืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทย จัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2559” (7 ก.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามแผนการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (6 ก.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional