Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (13 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน ชุดที่ 43 คงที่ 15 สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด (13 ก.ค. 2559)
สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมประชาคม โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จ.สระบุรี (13 ก.ค. 2559)
อตส.ร่วมเลี้ยงอาหารเย็นและบริจาคเงินแก่เด็กพิการและทุพพลภาพ (13 ก.ค. 2559)
สตส. เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศพก. อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (12 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการ"การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือน” (12 ก.ค. 2559)
สตส. สระบุรี ร่วมประชุมติดตาม ขยายผล โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (12 ก.ค. 2559)
สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกร ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (12 ก.ค. 2559)
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (12 ก.ค. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559 (12 ก.ค. 2559)
รตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร (11 ก.ค. 2559)
สตส.หนองคาย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด (11 ก.ค. 2559)
สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) อำเภอหนองแค (11 ก.ค. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (11 ก.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (11 ก.ค. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (11 ก.ค. 2559)
สตส.ตราด เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)ครั้งที่ 5/2559 (11 ก.ค. 2559)
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทำนาแบบประณีต (11 ก.ค. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559 (11 ก.ค. 2559)
สตส.ตราด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (11 ก.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional