Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
รมว.กษ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ ปลานิล จังหวัดชลบุรี (15 ก.ค. 2559)
สตส.พะเยา ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบัญชีในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 (แปลงใหญ่ข้าว) (15 ก.ค. 2559)
ผู้ตรวจราชการ กษ. เขต 12 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ (15 ก.ค. 2559)
สตท. 4 ร่วมบูรณาการโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน” (14 ก.ค. 2559)
สตส.สมุทปราการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (14 ก.ค. 2559)
สตส. ชลบุรี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ปี 2559 (14 ก.ค. 2559)
กตส. เข้าเฝ้าถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2559 ณ วังเทเวศร์ (14 ก.ค. 2559)
สตท.4 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 7/2559 (14 ก.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2559 (14 ก.ค. 2559)
สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) (14 ก.ค. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (14 ก.ค. 2559)
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ยะลา (14 ก.ค. 2559)
สตส.มหาสารคาม ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (14 ก.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (14 ก.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (14 ก.ค. 2559)
รตส. เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2559 (14 ก.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (14 ก.ค. 2559)
กตส. ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก (13 ก.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะครูบัญชีอาสา สตท.6ศึกษาดูงาน ณ บ้านนายทองปอน กุสุโมทย์ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (13 ก.ค. 2559)
สตท.9 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สตส.สงขลา และ สตส.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจนับสินค้าให้แก่สหกรณ์ (13 ก.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional