Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตท.6 จัดประชุมสัญจรเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมครูบัญชีอาสาระดับภาค (15 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม จัดนิทรรศการด้านบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) (15 ก.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานพิธีมอบโค–กระบือ พระราชทาน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2559 (15 ก.ค. 2559)
สตส.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (15 ก.ค. 2559)
สตส.นครนายก ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (15 ก.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภายใน (15 ก.ค. 2559)
สตส.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก นักเรียนยอดเยี่ยม โรงเรียนยอดเยี่ยม (15 ก.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (15 ก.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (15 ก.ค. 2559)
รตส.เป็นประธานการประชุมหัวหน้า สตส.ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด (15 ก.ค. 2559)
กตส.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบ 1 ปี (15 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559” (15 ก.ค. 2559)
สตท. 6 จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ ผ่านสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (15 ก.ค. 2559)
สตส. หนองบัวลำพู ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559” (15 ก.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง ในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (15 ก.ค. 2559)
สตส. ศรีสะเกษ ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) (15 ก.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมต้นไม้แห่งความดีทำบัญชี มีเงินออม ในโครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (15 ก.ค. 2559)
สตส.สระบุรี จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน" (15 ก.ค. 2559)
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง (15 ก.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) (15 ก.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional