Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (27 ก.ค. 2559)
รมว.กษ. เปิดตัวจังหวัดนำร่องการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map ในจังหวัดชัยภูมิ (27 ก.ค. 2559)
สตส.นครนายก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (27 ก.ค. 2559)
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (27 ก.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี ร่วมบูรณาการโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน” (27 ก.ค. 2559)
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (27 ก.ค. 2559)
สตส.นครนายก ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (27 ก.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) (27 ก.ค. 2559)
กตส.จัดโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับประเทศ ประจำปี 2559 (27 ก.ค. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชนทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็นชูแนวคิด "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง” พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านบัญชี ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ (27 ก.ค. 2559)
สตส.หนองคาย ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ต.พานพร้าว (27 ก.ค. 2559)
กตส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10 (27 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559” (27 ก.ค. 2559)
สตส.ภูเก็ต ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (27 ก.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จ.บึงกาฬ (27 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559” (26 ก.ค. 2559)
สตส.ภูเก็ต ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.ถลาง (26 ก.ค. 2559)
กตส. ร่วมกับ ช.ส.ค. ลงนามความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (26 ก.ค. 2559)
กตส. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 2/2559 (26 ก.ค. 2559)
รตส.ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 30 (26 ก.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional