Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 5/2559 (27 ก.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด (27 ก.ย. 2559)
สตส.ชลบุรี จัดนิทรรศการคลินิกบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (26 ก.ย. 2559)
สตส.ระนอง ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) อ.กระบุรี จ.ระนอง (26 ก.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 2 (26 ก.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12 (26 ก.ย. 2559)
กตส.เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559 (26 ก.ย. 2559)
สตส.หนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร (26 ก.ย. 2559)
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง (26 ก.ย. 2559)
สตส.สระบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อน แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 (26 ก.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ออกสอบทานหนี้และพิสูจน์การมีตัวตนของสมาชิก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด (26 ก.ย. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมจัดทำโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่บุคลากรในสังกัด (26 ก.ย. 2559)
สตส.นครสวรรค์ สอนแนวการทำบัญชีในครัวเรือน – บัญชีต้นทุนอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (26 ก.ย. 2559)
กตส. เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 ในงาน IPv6 ประจำปี 2559 (23 ก.ย. 2559)
สตส.หนองคาย สอนแนะการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนเพียงหลวง 13 (โรงเรียนประชาบำรุง) (23 ก.ย. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (23 ก.ย. 2559)
สตส.ตราด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ทำบัญชีสหกรณ์" (23 ก.ย. 2559)
สตส.ตราด ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีข้อบกพร่อง (23 ก.ย. 2559)
สตส.นนทบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (23 ก.ย. 2559)
สตส.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 ก.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional