Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ตราด ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ จ.ตราด (28 ก.ค. 2559)
สตส.เชียงราย จัดโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน" (28 ก.ค. 2559)
สตส.ยะลา ร่วมจัดกิจกรรม "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (28 ก.ค. 2559)
สตส. บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และการบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศพก. ปากคาด (28 ก.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชีถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (28 ก.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตรศรีวิไล จำกัด (28 ก.ค. 2559)
สตส.สมุทรปราการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (28 ก.ค. 2559)
สตส. นครพนม ร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2559 (28 ก.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (28 ก.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 (28 ก.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559 (28 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.บ้านแพง (28 ก.ค. 2559)
สตส.หนองคาย ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ต.สระใคร (28 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)” (28 ก.ค. 2559)
สตส.ลำปาง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (27 ก.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2559 (27 ก.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ จัดนิทรรศการให้ความรู้การบันทึกบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 (27 ก.ค. 2559)
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติฯ (27 ก.ค. 2559)
สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (27 ก.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกใหม่ (27 ก.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional