Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (29 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม สอนแนะความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชี รับ – จ่าย ในครัวเรือน” (29 ก.ค. 2559)
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.แกลง และ อ.วังจันทร์ (29 ก.ค. 2559)
สตส.ระยอง ร่วมประชุมติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 ก.ค. 2559)
สตส.ตราด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (29 ก.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (29 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน" (29 ก.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (29 ก.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย จำกัด (29 ก.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (29 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559” (29 ก.ค. 2559)
สตส.สระบุรี ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี" (29 ก.ค. 2559)
สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 (29 ก.ค. 2559)
สตส.สระบุรี สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (29 ก.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมจัดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (29 ก.ค. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมความคิด ติดปีกผู้บริหารสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี เสริมสร้างความรู้การสอบบัญชีภาคเอกชน ช่วยบริหารงานสหกรณ์มีประสิทธิภาพ (28 ก.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) (28 ก.ค. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (28 ก.ค. 2559)
สตส.สมุทรสงคราม จัดสอนแนะด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (28 ก.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด (28 ก.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional