Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
แม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (22 มิ.ย. 2552)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศฯสำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน" (22 มิ.ย. 2552)
ระนอง ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 (22 มิ.ย. 2552)
กรมตรวจฯ เสริมทักษะความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (22 มิ.ย. 2552)
ภาคสหกรณ์ เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ อตส. (19 มิ.ย. 2552)
สตท.4 จัดประชุมเสวนาวิสาหกิจชุมชน 4 ภาค (19 มิ.ย. 2552)
สตส.ตาก เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ (19 มิ.ย. 2552)
สตูล...ส่งเสริมเยาวชนทำบัญชี (19 มิ.ย. 2552)
กรมตรวจ ฯ เร่งบ่มเพาะวินัยทางการเงินเพื่อให้เกิดภูมิปัญญาทางบัญชี เพื่อสร้างวิถีสู่อนาคต (18 มิ.ย. 2552)
ปทุมธานี จัดโครงการ "คลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์" (18 มิ.ย. 2552)
เพชรบุรี...ส่งเสริมการทำบัญชีอาชีพ (18 มิ.ย. 2552)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสกลนคร (17 มิ.ย. 2552)
ผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (17 มิ.ย. 2552)
นครนายก สอนแนะบัญชี...สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไป (17 มิ.ย. 2552)
สตท.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน (17 มิ.ย. 2552)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (16 มิ.ย. 2552)
เครือข่ายสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี (16 มิ.ย. 2552)
อุทัยธานี จัดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน” (16 มิ.ย. 2552)
สตส.พิจิตร เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีหลักสูตร "บัญชีต้นกล้า" ในโรงเรียนต้นแบบต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (15 มิ.ย. 2552)
สตท.10 จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (15 มิ.ย. 2552)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional