Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
กตส.จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี (11 ก.พ. 2562)
กตส.จัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) (11 ก.พ. 2562)
อตส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (กีฬาสัมพันธ์ สตท.4) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (11 ก.พ. 2562)
รตส. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ Cyber Auditor (ผู้สอบบัญชีที่มีสมรรถนะด้านไอที) (8 ก.พ. 2562)
รตส. ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดมุกดาหาร (7 ก.พ. 2562)
กตส.ร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 (4 ก.พ. 2562)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ณ จ.ลำปาง (4 ก.พ. 2562)
อตส. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "กีฬาฮาเฮ” ครั้งที่ 6 (4 ก.พ. 2562)
กตส.ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี (4 ก.พ. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง (1 ก.พ. 2562)
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด รู้ตัวตนด้วยเทคโนโลยีทางบัญชี นำนวัตกรรม 4M สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ (1 ก.พ. 2562)
อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 3 (1 ก.พ. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด จังหวัดสตูล (1 ก.พ. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล (1 ก.พ. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี (1 ก.พ. 2562)
สตท.4 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (30 ม.ค. 2562)
สตท.3 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (30 ม.ค. 2562)
กตส. เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 จ.ขอนแก่น (28 ม.ค. 2562)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (25 ม.ค. 2562)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 6 (25 ม.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional