Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
อตส. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "กีฬาฮาเฮ” ครั้งที่ 6 (4 ก.พ. 2562)
กตส.ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี (4 ก.พ. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง (1 ก.พ. 2562)
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด รู้ตัวตนด้วยเทคโนโลยีทางบัญชี นำนวัตกรรม 4M สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ (1 ก.พ. 2562)
อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 3 (1 ก.พ. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด จังหวัดสตูล (1 ก.พ. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล (1 ก.พ. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี (1 ก.พ. 2562)
สตท.4 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (30 ม.ค. 2562)
สตท.3 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (30 ม.ค. 2562)
กตส. เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 จ.ขอนแก่น (28 ม.ค. 2562)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (25 ม.ค. 2562)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 6 (25 ม.ค. 2562)
อตส. เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ณ จังหวัดลำปาง (25 ม.ค. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ต้อนรับ รมว.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (25 ม.ค. 2562)
กตส. เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 (23 ม.ค. 2562)
รตส.เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเสริมกระบวนการสอบบัญชีกับการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (22 ม.ค. 2562)
กตส.จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (18 ม.ค. 2562)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด นำโปรแกรมระบบบัญชีบริหารจัดการสหกรณ์เข้มแข็ง (18 ม.ค. 2562)
กตส. เข้าเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (18 ม.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional