Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 8/2559 (3 ส.ค. 2559)
สตท.2 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer” (3 ส.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (3 ส.ค. 2559)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (3 ส.ค. 2559)
สตส.กําแพงเพชร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"ชุมชนต้นแบบ คนรักการทําบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน" (3 ส.ค. 2559)
สตส.เพชรบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 (3 ส.ค. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายส่วนบุคคล และจัดทำบัญชีผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Acc (3 ส.ค. 2559)
สตส.เพชรบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 (3 ส.ค. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายส่วนบุคคล และจัดทำบัญชีผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Acc (3 ส.ค. 2559)
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (3 ส.ค. 2559)
สตส.มหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (3 ส.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (3 ส.ค. 2559)
สตส.กทม. ร่วมจัดกิจกรรมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559” (3 ส.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี จัดศึกษาดูงานโครงการชุมชนรักการทำบัญชี ปีงบประมาณ 2559 (3 ส.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง "การจัดทำบัญชีครัวเรือน” (2 ส.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2 ส.ค. 2559)
กตส.จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ ให้กับข้าราชการบำนาญ (2 ส.ค. 2559)
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (2 ส.ค. 2559)
อตส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี ณ สตท.5 (2 ส.ค. 2559)
กตส. จัดอบรมโครงการเสริมความคิด ติดปีกผู้บริหารสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี (1 ส.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional